header

Aktualności

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w roku 2019

on 27 lutego 2020

Informujemy, że w roku 2019 wykorzystaliśmy środki finansowe w wysokości: wynagrodzenie pracowników – 164.145,17 zł prowadzenie biura – 44.134,87 zł szkolenie pracowników – 0,00 zł przeprowadzona przez LGD aktywizacja – 47.269,92 zł

Czytaj dalej

Rybactwo i Morze 2014-2020. Podpisanie umów

on 21 lutego 2020
Rybactwo i Morze 2014-2020. Podpisanie umów

W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach podpisano siedem kolejnych umów o dofinansowanie z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020. W naborze wniosku na dofinansowanie projektów skutkujących tworzeniem miejsc pacy, podniesieniem atrakcyjności turystycznej, jakości życia i produktów Lokalna Grupa Rybacka dysponowała kwotą 6,6 mln zł. Prezes Stowarzyszenia Cezary Cieślukowski poinformował, że wpłynęły […]

Czytaj dalej

Fotowoltaika 2020 – zapytanie ofertowe

on 28 stycznia 2020

Szanowni Państwo , Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych w gospodarstwach domowych. Lokalna Grupa Rybacka […]

Czytaj dalej

Fotowoltaika 2019 – deklaracje uczestnictwa

on 5 grudnia 2019

W związku z wyznaczeniem przez IZ RPOWP nowego terminu rozpoczęcia naboru wniosków informujemy, że wydłużamy termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie i ankiet do dnia 13.12.2019 r.

Czytaj dalej

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” na 2020r.

on 29 listopada 2019

Fotowoltaika 2019

on 8 listopada 2019
Fotowoltaika 2019

Informacje dot. planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej […]

Czytaj dalej

Dzień Kukurydzy

on 7 października 2019
Dzień Kukurydzy

Wczoraj , we wsi Tauroszyszki, w gminie Puńsk odbyło się Święto Kukurydzy. Zorganizowali je Państwo Chmielewscy, którzy zaprosili na uroczystość rolników z naszego regionu. Organizatorzy zorganizowali pokaz kilkunastu poletek kukurydzy wysianej w maju 2018r, i wystawę sprzętu rolniczego. Konkursy siłaczy i ciast domowych urozmaiciły uroczystość, która trwała kilka godzin. Tradycją naszą jest to, że na […]

Czytaj dalej

Otwarcie placu zabaw w parku w Przerośli

on 26 września 2019
Otwarcie placu zabaw w parku w Przerośli

Dzisiaj, 26.09.2019 r. uroczyście przekazano mieszkańcom gminy nowy plac zabaw zlokalizowany w parku w Przerośli. Inwestycja kosztowała ponad 38.000 zł. Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” dofinansowało tą inwestycję w kwocie 10.000 zł w ramach projektu grantowego pt. “Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych życie publiczne poprzez budowę placu zabaw w parku wiejskim w […]

Czytaj dalej

Nowe “Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze””

on 24 września 2019

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało na swojej stronie internetowej Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Niniejsze Zasady … mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r. W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej (Samorządowi Województwa Podlaskiego) […]

Czytaj dalej

Oko w oko z rybą

on 24 września 2019
Oko w oko z rybą

To tytuł projektu grantowego, który w ostatnią niedzielę, 22.09.2019r. zaprezentowało Stowarzyszenie Lokalna Edukacja Społeczna w Gibach. W ramach projektu zorganizowano warsztaty edukacyjne, warsztaty kulinarne oraz wielkie sprzątanie linii brzegowej jeziora Gieret. Projekt został dofinansowany przez LGR “Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” w wysokości 80%.

Czytaj dalej

Top