header

Walne Zebranie Członków – informacja

on 16 maja 2022

Uprzejmie informujemy Członków Stowarzyszenia, że materiały na WZCz są do pobrania na naszej stronie (9 maja) w wersji elektronicznej. Gdyby ktoś z Państwa życzył materiały w wersji papierowej prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby. Pozwoli nam to przyczynić się chociaż w minimalnej formie do ochrony środowiska.

Top