header

Zmiana daty Walnego Zebrania Członków

on 9 maja 2022

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem Prezesa w konferencji na temat projektowanych rozwiązań w ramach Priorytetu 3 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa,  która odbędzie się w siedzibie MRiRW w dniach 17-18 maja 2022 r. Zarząd podjął decyzję o  przesunięciu Walnego Zebrania Członków na dzień 19.05.2022 r. Godzina i porządek obrad pozostają bez zmian.

Materiały na WZCz

Top