header

Apie mus

Bendra informacija apie ŽVVG „Suvalkų – Augustavo ežerų kraštas” (lenk. „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”).
Žuvininkystės vietos veiklos grupė „Suvalkų – Augustavo ežerų kraštas” buvo įsteigta 2009 m. rugsėjo 7 d., glaudžiai bendradarbiaujant su Suvalkų regiono apskričių ir vietos savivaldybėmis.

ŽVVG „Suvalkų – Augustavo ežerų kraštas” atstovaujama teritorija, kurios plotas – 3 262 km2, grupė jungia 17 savivaldybių: Suvalkų apskrityje – Pilipavo (Filipów), Jelenievo (Jeleniewo), Prieraslio (Przerośl), Račkų (Raczki), Suvalkų (Suwałki), Šipliškių (Szypliszki), Vižainių (Wiżajny) valsčius, Seinų apskrityje – Gibų (Giby), Krasnopolio (Krasnopol), Punsko (Puńsk), Seinų (Sejny) valsčius, Augustavo apskrityje – Augustavo (Augustów) miestą, Bargluv Košcielny (Bargłów Kościelny), Novinkos (Nowinka) ir Plaskos (Płaska) valsčius, bei Grajevo apskrities Raigardo (Rajgród) valsčių.

Asociacijos tikslas – skatinti visapusišką ir tvarią socialinę, kultūrinę bei ekonominę vietovių, kurios priklauso nuo žuvininkystės, plėtrą bei įgyvendinti žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijos tikslus. Suvalkų kraštas – į žuvininkystės regionų vietos plėtros strategiją įtrauktas regionas – turi puikias gamtos sąlygas palankias darnios žuvininkystės plėtrai. Šios teritorijos privalumai – didelis turizmo potencialas, puikios gamtinės sąlygos bei senos žvejybos ir žuvininkystės tradicijos. Žuvininkystės vietos veiklos grupės veiklos prioritetuose numatyta gerinti techninę infrastruktūrą ir turizmo plėtrą, pagrįstą regiono kultūros paveldo ir gamtos ištekliais, įgyvendinti aplinkos apsaugos ir švietimo plėtros preimones bei didinti žuvininkystės produktų pridėtinę vertę. Parama bus skiriama projektams, kuriais siekiama plėtoti kaimo turizmo paslaugas, amatus ir vietinių produktų gamybą, skatinti verslumą ir gerinti kaimo gyventojų gyvenimo sąlygas.
Šiuo metu asociacija jungia daugiau nei 200 subjektų, tame tarpe juridinius asmenis (savivaldybes, visuomenines ir nevyriausybines organizacijas, fondus) bei fizinius asmenis (žvejai, ežerų nuomotojai).

Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos paskelbtame žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų (ŽRVPS) įgyvendinimo konkurse žuvininkystės vietos veiklos grupės „Suvalkų – Augustavo ežerų kraštas projektas buvo įvertintas teigiamai, gavo 96 balus ir užėmė aukštą šeštąją vietą bei antrąją vietą pagal finansinsavimo dydį. Projektai bus finansuojami pagal žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos ketvirtąją prioritetinę kryptį. Dotacijos suma – 53 414 000 zlotų. 2010 m. spalio 27 d. ŽVVG atstovai ir žemės ūkio ministras, Balstogėje, pasirašė pirmąją finansavimo sutartį. Šiuo metu, žuvininkystės vietos veiklos grupė „Suvalkų – Augustavo ežerų kraštas” yra vienintele, rytinėje Lenkijos dalyje veikiančia asociacija, įgyvendinančia veiksmų programą „ŽUVYS 2007-2013”.

Suvalkų kraštas pasižymi gamtos išteklių turtingumu. Daugiau nei 60% plote taikomos įvairios aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos priemonės; reikšmingiausios saugomos teritorijos – Vygrių nacionalinis parkas su Vygrių ežeru ir 41 vandens telkiniu bei miškų ir pelkių kompleksais, ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ objektai, Suvalkų kraštovaizdžio parkas su giliausiu Lenkijoje Ančios (Hańcza) ežeru, (gylis – 112 m) ir didžiulis Augustavo girios kompleksas. Suvalkų ir Augustavo ežerų kraštas garsėja turtingomis žvejybos tradicijomis. Šioje teritorijoje yra 277 ežerai, kurių bendras plotas – 16 024, 00 ha, žuvininkyste užsiima daugiau nei 200 ežerų nuomotojų. Žuvininkystės vietos veiklos grupės teritorijoje išsidėstę ežerai yra skaitomi gražiausiais ir švariausiais Lenkijos ežerais.

Top