header

Rada

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”:

 1. Boguszewska Marta – Przewodnicząca
 2. Dojnikowski Stefan
 3. Falkowska Justyna
 4. Falkowski Hubert
 5. Janczewski Robert
 6. Jurkun Romuald
 7. Malinowska – Wiaktor Jolanta
 8. Możejewska Alicja
 9. Ordonowska Beata
 10. Piasecka Izabela – Wiceprzewodnicząca
 11. Popławski Jan
 12. Rutkowski Kazimierz
 13. Skowroński Janusz
 14. Stabiński Robert
 15. Anna Kumiszcza-Michniewicz
 16. Szrajbert Karol
 17. Wierzchowska Mirosława
 18. Wołągiewicz Czesław
 19. Bagiński Robert
 20. Mackiewicz Zbigniew

Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W składzie Rady znajduje się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy, kobiecie, osobie poniżej 35 roku życia. Sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady. Przedstawiciele sektora rybackiego stanowią nie mniej niż 40% i nie więcej niż 49% składu Rady.

Do kompetencji Rady należy:

 • wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR
 • przygotowanie bądź opiniowanie zmian w LSR , a w szczególności zasad i kryteriów wyboru operacji
 • ustalenie kwoty wsparcia

REGULAMIN RADY

Top