header

DOKUMENTY LGR

STATUT STOWARZYSZENIA
Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" (po zmianach z dnia 30.11.2015)
UMOWA RAMOWA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju loklalnego kierowanego przez społeczność nr 00011-6933-UM1030001/15 z dnia 17.05.2016
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (aktualizacja 24.02.2017)
Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Procedury LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" (aktualizacja 12.12.2018)
Regulamin Rady Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"
Plan działania - po zmianach 23.09.2020 -ostateczny
Wzory dokumentów aplikacyjnych do naboru wniosków o powierzenie grantów NR V/2019
Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych
Załącznik nr 1 do Procedury
Załącznik-nr-2-do-Procedury - Wniosek
Załącznik nr 3 Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 4 do Procedury
Załącznik nr 5 do Procedury
Załącznik nr 6 do Procedury
Załącznik nr 7 do Procedury
Załącznik nr 8 do Procedury
Załącznik nr 9 do Procedury
Załącznik nr 10 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
RODO Oświadczenie i zgoda - Reprezentant
RODO Oświadczenie i zgoda - Pełnomocnik
Oświadczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis
Formularz ubiegjącego się o pomocde minimis
Top