header

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

NIP: 8442319599
Regon: 200318948
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000342686

tel. 87 565 53 89
fax: 87 565 53 89 wew. 12
e-mail: biuro@lgr-pojezierze.eu

Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak Oddział w Suwałkach
Nr rachunku: 93 9367 0007 0010 0019 4145 0001

BIURO LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Dyrektor Biura
Małgorzata Dudzińska
tel. 87 565 53 89 wew. 19
e-mail: dyrektor@lgr-pojezierze.eu

Księgowość
tel. 87 565 53 89 wew. 18
e-mail: ksiegowosc@lgr-pojezierze.eu

Zespół ds. zarządzania projektami 

Specjalista ds. zarządzania projektami
Leszek Żukowski
tel. 87 565 61 98 wew. 13
e-mail: leszek.zukowski@lgr-pojezierze.eu

Specjalista ds. promocji i szkoleń
tel. 87 565 61 98 wew. 14

ZARZĄD LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Prezes Zarządu
Cezary Cieślukowski
tel. 87 565 61 98
e-mail: biuro@lgr-pojezierze.eu

Top