header

W dniach 30-31 lipca uczestniczyliśmy w festynach w Bryzglu i Gibach.

on 2 sierpnia 2022

Gmina Nowinka w ramach projektu „ Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury” współfinansowanego z programu operacyjnego Rybactwo i Morze zorganizowała „Festiwal Smaków Ryb Wigierskich” w Bryzglu połączony z oddaniem plaży gminnej.

Z tego samego z programu operacyjnego Rybactwo i Morze, Gminny Ośrodek Kultury w Gibach w ramach projektu „Spotkanie z wodą i rybą w Gibach” współfinansowanego z PO Rybactwo i Morze, zorganizował  festyn rodzinny na plaży gminnej . Pomimo różnej pogody, atmosfera dobrej zabawy panowała na obu imprezach. Tradycyjnie wystawiliśmy stoisko  informacyjne o działalności stowarzyszenia wraz z materiałami promocyjnymi.  

Top