header

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ „W KRAINIE JEZIOR I RZEK. Z DZIEJÓW RYBOŁÓWSTWA I WĘDKARSTWA SUWALSZCZYZNY”

on 25 lutego 2022

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 07.02.2022 r. na stronie www. http://lgr-pojezierze.eu/ do udziału w postępowaniu, oferty złożyli pocztą elektroniczną niżej wymienieni oferenci:

Nr oferty Nazwa oferenta Cena netto Cena brutto
1. Agencja Wydawnicza „PAJ-Press” S.C. Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk 47000,00 49350,00
2. HIRONDELLE Andrzej Grzegorczyk 40000,00 49200,00
3. Oficyna Wydawnicza LIBRA NOVUM Marzena Wiśniewska 27540,00 29232,00

Wszystkie oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego.  Najkorzystniejszą ofertę złożyła: Oficyna Wydawnicza LIBRA NOVUM  Marzena Wiśniewska, która została wybrana do realizacji projektu.

Top