header

Rybactwo i Morze 2014-2020. Podpisanie umów

on 21 lutego 2020
W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach podpisano siedem kolejnych umów o dofinansowanie z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020.

W naborze wniosku na dofinansowanie projektów skutkujących tworzeniem miejsc pacy, podniesieniem atrakcyjności turystycznej, jakości życia i produktów Lokalna Grupa Rybacka dysponowała kwotą 6,6 mln zł. Prezes Stowarzyszenia Cezary Cieślukowski poinformował, że wpłynęły 43 wnioski, z których Komisja wybrała 38 do dofinansowania na łączną kwotę 4,4 mln zł. Wkrótce przeprowadzimy nabór na pozostałe 2,2 mln zł.

Wartość podpisanych w środę umów to ponad 967 tys. W imieniu zarządu województwa, który jest dysponentem środków Unii Europejskiej, wraz z beneficjentami podpisywał je wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Dzięki dofinansowaniu lokalni przedsiębiorcy będą mogli poczynić inwestycje, które podniosą konkurencyjność ich przedsiębiorstw. Chodzi tu m.in. o zakup specjalistycznych urządzeń czy modernizację budynków. Ale nie tylko – wsparcie otrzymały też projekty innego rodzaju – WOSiR Szelment zmodernizuje system naśnieżania stoków narciarskich, zamontuje instalację na trasie Czerwonej, gmina Krasnopol zmodernizuje plażę nad jeziorem Długim, gmina Rajgród wybuduje na Jeziorem Rajgrodzkim przebieralnie, wiaty grillowe i rekreacyjne.

Beneficjenci programu:  

Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie “FALKO”

Tytuł operacji: „Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego FALKO poprzez rozwój dotychczasowych usług sprzedaży i przetwórstwa ryb”.

Kwota dotacji:  186 350,00 zł.

Zakres operacji obejmuje:

– Zakup samochodów specjalistycznych – chłodni


Gospodarstwo Rybackie Augustów Smażalnia Ryb Wioletta Skoczko

Tytuł operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej mającej na uwadze świadczenia usług na obszarze akwakultury Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Kwota dotacji:  200 000,00 zł.

Zakres operacji obejmuje:

– przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na lokal gastronomiczny – roboty budowlane, instalacje sanitarne i roboty elektryczne


WOSIR SZELMENT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tytuł operacji: „Modernizacja WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów”

Kwota dotacji:  99 779,00 zł.

Zakres operacji obejmuje:

– Modernizacji systemu naśnieżania stoków narciarskich


Wiesław Sztukowski, mieszkaniec gminy Szypliszki 

Tytuł operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej Usługi koparko-ładowarką Wiesław Sztukowski”.

Kwota dotacji:  150 150,00 zł.

Zakres operacji obejmuje:

– Zakup koparko-ładowarki


Gmina Krasnopol

Tytuł operacji: „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu”.

Kwota dotacji:  250 000,00 zł.

Zakres operacji obejmuje:

– wymiana pomostów na nowe, pływające oraz modernizację istniejących elementów małej architektury na plaży i uzupełnienie nowymi


Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu

Tytuł operacji: „Bieg Wśród Krasnych Pól” – VI edycja”

Kwota dotacji:  30 345,00 zł.

Zakres operacji obejmuje:

– organizacja wydarzenia „Bieg Wśród Krasnych Pól” – VI edycja


Gmina Rajgród

Tytuł operacji: „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś”

Kwota dotacji:  50 450,00 zł.

Zakres operacji obejmuje:

– utworzenie miejsca rekreacji wypoczynku nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Czarna Wieś poprzez budowę wiaty grillowej, wiaty rekreacyjnej, przebieralni plażowej, osłony kabin WC
Top