header

Ogólnopolski konkurs pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”

on 1 grudnia 2021

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” organizowanym dla dzieci szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom zrealizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/my-i-ryby

Top