header

“Święto Siei”

on 13 września 2021

W dniu 11 września, w ramach realizacji operacji pn. “Współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Suwałki-Wilno”, zorganizowaliśmy festyn rodzinny “Święto Siei”. Przy dobrej pogodzie i atrakcyjnym programie, licznie zgromadzona publiczność bawiła się od popołudnia do wieczora. Tradycyjnie już częstowaliśmy zupą rybną i wędzoną sielawą.

Top