header

Nowa wersja dokumentu “Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze””

on 9 lipca 2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało nową doprecyzowaną wersję  “Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze””.

Opublikowany dokument stanowi doprecyzowanie Zasad … z dnia 16 września 2019 r., zmienionych w dniu 15 lutego 2021 r. i ma zastosowanie do umów o dofinansowanie zawartych po dniu 30 września 2019 r.

Doprecyzowanie Zasad… związane jest z wejściem w zycie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zmieniono odniesienia w Zasadach … poprzez odwołanie się do przepisów o zamówieniach publicznych. Ponadto, w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych doprecyzowaniem, że warunki dotyczące udzielania zamówień podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo obowiązują w ramach wszystkich zamówień przeprowadzanych w ramach PO “Rybactwo i Morze”.

Nowe Zasady dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link poniżej) oraz w załączniku.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dodatkowe-dokumenty-dla-beneficjentow

Top