header

AKTUALNE i ARCHIWALNE wzory formularzy dokumentów dla Priorytetu 4. “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO “Rybactwo i Morze”

on 13 stycznia 2021

AKTUALNE i ARCHIWALNE wzory formularzy dokumentów dla Priorytetu 4. “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO “Rybactwo i Morze” dostępne są na stronie internetowej Mninisterstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce Dokumenty dla beneficjentów, Priorytet 4

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/priorytet-4
Top