header

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. promocji i szkoleń

on 30 października 2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki, ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji i szkoleń Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Nazwa stanowiska: samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i szkoleń

Bezpośredni przełożony: Dyrektor Biura

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu lub równoważnik (umowa – zlecenie).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe, studia magisterskie lub licencjackie o profilu marketing i zarządzanie, ekonomicznym lub prawniczym,
 • 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z promocją lub szkoleniami.

POŻĄDANE:

 • studia, kursy, szkolenia w zakresie marketingu, zarządzania projektami lub funduszami Unii Europejskiej,
 • znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • budowa i obsługa stron internetowych
 • cechy, predyspozycje osobowe: samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa organizacyjna posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Rady,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków do LGR,
 • nabór do udziału w szkoleniach i spotkaniach,
 • animacja lokalna,
 • organizacja imprez promocyjnych LGR,
 • organizacja udziału w imprezach o charakterze promocyjnym,
 • organizacja wyjazdów studyjnych dla członków LGR,
 • promocja działalności LGR,
 • promocja programów i funduszy wdrażanych przez LGR,
 • prowadzenie strony internetowej LGR,
 • przygotowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych LGR,
 • rozprowadzanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o LGR,
 • udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów,
 • przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych LGR.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Mile widziane rekomendacje, referencje.

Termin składania aplikacji: 10 listopad 2017 r. do godz. 12:00

Miejsce składania dokumentów: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, ul. Wesoła 22, Suwałki.

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • ocena formalna złożonej oferty,
 • ocena merytoryczna,
 • rozmowa kwalifikacyjna (z wybranymi kandydatami, po ocenie złożonych dokumentów).
Top