header

WYNIKI POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

on 28 sierpnia 2017

Dnia 25 sierpnia  2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w Suwałkach przy ul. Wesołej 22 odbyło się trzecie posiedzenie Rady Stowarzyszenia poświęcone ocenie i wyborowi oraz ustaleniu kwoty wsparcia dla operacji własnej LGR „Święto siei – piknik rodzinny”.

PROTOKOŁU z posiedzenia Rady – 25.08.2017

Top