header

Pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia w ramach procedury oceny i wyboru operacji

on 14 lipca 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że dnia 19 lipca 2017 r. o godz. 9.00 rozpocznie się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia związane z oceną i wyborem wniosków w ramach naboru 1/2017. Rada oceniać będzie złożone wnioski zgodnie z obowiązującą “Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” oraz Regulaminem Rady. Protokoły z posiedzeń Rady będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej LGR. 

Top