header

Unieważniono postępowanie w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 28.02.2017 r.

on 9 marca 2017

Informujemy, że unieważniono postępowanie w ramach procedury rozeznania rynku obejmującej 3 zapytania ofertowe z dnia 28.02.2017 r. w zakresie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że przedmiot zamówienia został opisany zbyt ogólnikowo i nie zawierał wszystkich elementów potrzebnych do wykonania całości zamówienia. Spowodowało to bardzo dużą rozpiętość cen złożonych ofert: od 4 723,20 zł do 25 000,00 zł brutto.

Top