header

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

on 9 marca 2017

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Wersja uwzględnia zmiany przyjęte 24.02.2017 r. przez Walne Zebranie Członków LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Top