header

Aktualności

Unieważniono postępowanie w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 28.02.2017 r.

on 9 marca 2017

Informujemy, że unieważniono postępowanie w ramach procedury rozeznania rynku obejmującej 3 zapytania ofertowe z dnia 28.02.2017 r. w zakresie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że przedmiot zamówienia został opisany zbyt ogólnikowo i nie zawierał wszystkich elementów potrzebnych do wykonania całości zamówienia. Spowodowało to […]

Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny: włączenie społeczne na obszarach zależnych od rybactwa

on 2 marca 2017
Konkurs fotograficzny: włączenie społeczne na obszarach zależnych od rybactwa

Zapraszamy członków Stowarzyszenia do udziału w konkursie fotograficznym ogłoszonym przez europejską Sieć obszarów zależnych od rybactwa FARNET. Tytuł konkursu brzmi “Co dla Was oznacza włączenie społeczne w społecznościach rybackich?”, a organizatorzy czekają na prace do 15 marca 2017 r. Ze szczegółami można zapoznać się na oficjalnej stronie wydarzenia. 

Czytaj dalej

Składki członkowskie LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” za rok 2017

on 1 marca 2017

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zatwierdziło Uchwałą Nr 8/I/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. roczne składki członków w następującej wysokości: 1. Samorządy gminne – 0,40 zł od mieszkańca (zgodnie z liczbą zameldowanych w gminie na pobyt stały na koniec 2016 r.), 2. Samorządy powiatowe – 1200 zł, 3. Rybaccy […]

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

on 28 lutego 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi, których przedmiotem jest opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Prosimy o przygotowanie ofert cenowych w oparciu o załączone wzory formularzy ofertowych. Zapytanie ofertowe nr 01/2017 Formularz ofertowy Zapytanie ofertowe nr 02/2017 Formularz ofertowy Zapytanie ofertowe nr 03/2017 Formularz ofertowy

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

on 27 lutego 2017
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Dnia 24 lutego 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej za rok 2016 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Obecni na zebraniu zatwierdzili również plan działań na rok 2017 oraz podjęli uchwały dotyczące wysokości składek członkowskich oraz diet władz […]

Czytaj dalej

The International Hunting, Fishing And Outdoor Leisure Exhibition HHS 2017 – Wilno, 17-19.03.2017

on 24 lutego 2017
The International Hunting, Fishing And Outdoor Leisure Exhibition HHS 2017 – Wilno, 17-19.03.2017

Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje swoich członków o możliwości udziału w międzynarodowych targach “The International Hunting, Fishing And Outdoor Leisure Exhibition”, których kolejna edycja odbędzie się w Wilnie w terminie 17-19.03.2017 r. Wydarzenie, w ramach którego zaprezentują swoją ofertę wystawcy z 20 krajów może być dobrą okazją do wymiany doświadczeń, kontaktów i wiedzy niezbędnej dla […]

Czytaj dalej

Dokumentacja naboru wniosków w ramach Priorytetu 4 PO “Rybactwo i Morze” 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

on 22 lutego 2017

Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało dokumentację dotyczącą naboru wniosków w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność: UWAGA: Zgodnie z pismem Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki […]

Czytaj dalej

Podstawowe dokumenty programowe i akty prawne

on 22 lutego 2017

Poniżej zamieszczamy podstawowe dokumenty i akty prawne, z którymi powinni zapoznać się potencjalni wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr […]

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w IV edycji “Dni Otwartych Funduszy Europejskich” 18-21.05.2017

on 21 lutego 2017
Zapraszamy do udziału w IV edycji “Dni Otwartych Funduszy Europejskich” 18-21.05.2017

Lokalna Grupa Działania “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zachęca swoich członków – beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy zrealizowali ciekawe projekty do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. “Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Koordynatorem akcji, która odbędzie się w terminie od 18 do 21 maja 2017 r. jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi. Jest […]

Czytaj dalej

Projekt zmian Strategii Rozwoju Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

on 10 lutego 2017

07 lutego 2017 r. Zarząd LGR zatwierdził projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Zmiana zapisów w Strategii RLKS wynika z ich ujednolicenia z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania , wypłaty i zwrotu pomocy finansowej […]

Czytaj dalej

Top