header

O nas

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego obszarów zależnych od rybactwa oraz realizacja celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Suwalszczyzna – region objęty LSROR ma znakomite warunki naturalne dla utrzymania i rozwoju zrównoważonego rybactwa. Do mocnych stron obszaru należą wysoki potencjał turystyczny, doskonałe warunki przyrodnicze oraz wielowiekowe tradycje rybackie i wędkarskie. Priorytety działania Lokalnej Grupy Rybackiej dotyczą poprawy infrastruktury technicznej i rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne regionu, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, rozwój edukacji oraz podnoszenie wartości produktów rybactwa. Wspierane będą projekty służące wsparciu agroturystyki, rzemiosła i wytwarzania produktów lokalnych oraz promocja postaw przedsiębiorczych i poprawy życia mieszkańców.

Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 200 podmiotów w tym (osoby prawne min. samorządy, organizacje społeczne i pozarządowe, fundacje) oraz osób fizycznych (rybacy, dzierżawcy jezior).

W ramach konkursu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację lokalnej strategii rozwoju obszaru rybackiego (LSROR), LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” uzyskała łączną sumę 96 punktów co uplasowało ją na szóstym miejscu wg najlepiej ocenianych, oraz na drugim miejscu pod względem wysokości środków finansowych przewidzianych na operacje objęte osią priorytetową 4. Przyznana kwota dotacji wynosi 53 miliony 414 tysięcy złotych. W dniu 27 października 2010 r. między LGR a Ministrem Rolnictwa w Białymstoku podpisano pierwszą w kraju umowę na realizację LSROR. Aktualnie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jako jedyna we wschodniej części Polski będzie wdrażała Program Operacyjny RYBY 2007-2013.

Pod względem przyrodniczym Suwalszczyzna wyróżnia się bogatymi zasobami, o randze krajowej i międzynarodowej. Ponad 60 % powierzchni obszaru podlega różnym formom ochrony i krajobrazu do najważniejszych należą: Wigierski Park Narodowy z jeziorem Wigry wraz 41 innymi zbiornikami oraz kompleksem lasów i torfowisk, obszar europejskiej sieci Natura 2000, Suwalski Park Krajobrazowy z najgłębszym jeziorem w Polsce Hańcza (112 m), oraz potężny kompleks leśny Puszczy Augustowskiej. „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” to bogaty w tradycje rybackie obszar, który obejmuje 277 jezior o łącznej powierzchni 16 024, 00 ha gdzie prowadzona jest gospodarka rybacka przez ponad 200 rybackich użytkowników jezior. Jeziora obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej, uchodzą za najpiękniejsze i najczystsze w Polsce.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

on 26 czerwca 2012

Ogólne informacje o Stowarzyszeniu LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

on 27 marca 2012

Podpisanie umowy na dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Lokalną Grupą Rybacką

on 25 lipca 2011

Podpisanie umowy między Lokalną Grupą Rybacką a Ministrem Rolnictwa

on 25 lipca 2011

Lokalna Grupa Rybacka – wsparcie nie tylko dla rybaków

on 18 maja 2011

I spotkanie Lokalnych Grup Rybackich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

on 1 marca 2011

Podpisanie umowy między LGR a Ministrem Rolnictwa

on 2 listopada 2010

Sukces Lokalnej Grupy Rybackiej “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

on 19 października 2010

Nasza LSROR

on 13 kwietnia 2010

Obszar dzialania LGR

on 8 kwietnia 2010
Top