header

Konwent Północno-Wschodnich LGR

Międzyregionalny Konwent Północno-Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich służy  ujednoliceniu stanowiska  w sprawach związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa w dialogu z  innymi  instytucjami i podmiotami  zaangażowanymi  we wdrażanie Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Służyć będzie również  wzajemnej pomocy, promocji, oraz wzrostowi efektywności wspólnych działań.

Nieformalna sieć sześciu grup otrzymała nazwę „Międzyregionalny Konwent Północno- Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich” , w którego skład weszły:

Przekazanie prezydencji w Konwencie Północno-Wschodnich LGR – Mikołajki

on 1 lipca 2013

Przewodnictwo w konwencie

on 17 kwietnia 2013

Międzyregionalny Konwent Północno- Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich

on 4 kwietnia 2012
Top