header

Zaktualizowany harmonogram spotkań konsultacyjnych na obszarze gmin planowanych do objęcia LSR

on 25 stycznia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem spotkań konsultacyjnych na obszarze gmin planowanych do objęcia LSR

Top