header

Posiedzenie Rady

on 9 sierpnia 2022

W związku z zakończeniem VII/2022 naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Biura LGR przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach odbędzie się posiedzenie Rady.

Top