header

III Edycja Konkursu Plastycznego pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

on 9 września 2021

Samorząd Województwa Podlaskiego organizuje dla uczniów szkół podstawowych III Edycję Konkursu Plastycznego pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” poświeconego tematyce unijnej związanej z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Główną ideą konkursu jest pokazanie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych na rzecz poprawienia wizerunku obszarów zależnych od rybactwa, polepszenia komfortu oraz jakości życia na terenach gmin położonych na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju widzianych oczami dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie poprzez wybraną przez siebie technikę plastyczną lub komputerową, zmian jakie nastąpiły/nastąpią w gminach, w których mieszkają, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych ze środków PO RYBY 2014-2020.

Autorzy najlepszych i najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

Szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa określa Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach: www.wrotapodlasia.plwww.poryby.wrotapodlsia.pl i http://lgr-pojezierze.eu.

Prace plastyczne w Konkursie będą przyjmowane do 06 października 2021 roku.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na uczestnictwo w konkursie należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

ul. Jana Kilińskiego 16

15-089 Białystok

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” – III edycja.

Top