header

Posiedzenie Rady

on 8 marca 2021

W związku z zakończeniem naboru VI/2020 wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020,  w dniu 15 marca 2021 r. o  godz. 9.00 w siedzibie Biura LGR przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach odbędzie się posiedzenie Rady.

Top