header

Wnioski o dofinansowanie działań promocyjnych – wyniki

on 3 marca 2014

Zarząd Stowarzyszenia LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” na posiedzeniu w dniu 28.02.2014 r. podjął dezycję o dofinansowaniu działań promocyjnych, kulturalnych i sportowych w ramach działań zmierzających do realizacji LSROR.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 20 wniosków.

W pierwszej turze, tj. w styczniu 2014 r. podjęto decyzję o dofinansowaniu 1 działania z uwagi na termin jego realizacji. Pozostałe wnioski poddano wnikliwej ocenie na posiedzeniu w lutym.

Postanowiono dofinansować 14 działań na łączną kwotę 35.442,51 zł.

Organizacje ubiegające się o patronat wraz z dofinansowaniem, którym przyznano środki na realizację otrzymają pocztą pismo określające jakie wydatki w ramach działania zostaną dofinansowane.

 

Informujemy również, że w kolejnych kwartałach zostanie ponownie ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań promocyjno-kulturalnych. Zapraszamy do śledzenia informacji, jak też do aplikowania.

 

Lista rankingowa

 

Top