header

Akcja “Sprzątania brzegów jezior i rzek”

on 23 maja 2018

W dniu 22 maja uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie uczestniczyli w akcji “Sprzątania brzegów jezior i rzek” organizowanej przez Lokalną Grupę Rybacką “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Sprzątaniem objęto jezioro Sumowo. Uczniowie zebrali dużo śmieci zalegających brzegi naszych jezior. Akcja została poprzedzona pogadankami na temat znaczenia czystości wód oraz konieczności ich ochrony przed zanieczyszczeniami. Po zakończeniu akcji na wszystkich uczestników czekał poczęstunek.

Top