header

Akcja “Sprzątanie brzegów jezior” – Wiżajny, 20.06.2017 r.

on 26 czerwca 2017

W dniu 20 czerwca około 200 uczniów wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wiżajnach po raz trzeci  uczestniczyło w akcji “Sprzątania brzegów jezior” organizowanej przez Lokalną Grupę Rybacką “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Tradycyjnie sprzątaniem objęto jeziora Wiżajny, Wistuć i Jesieryń. Uczniowie zebrali dużo śmieci zalegających brzegi naszych jezior. Jednocześnie należy zauważyć, że ilość zanieczyszczeń wyraźnie się zmniejszyła. Akcja została poprzedzona pogadankami na temat znaczenia czystości wód oraz konieczności ich ochrony przed zanieczyszczeniami. Po zakończeniu akcji na wszystkich uczestników czekał poczęstunek.

Zadanie dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Top