header

Powiatowy Dzień Strażaka i Dni Otwarte Funduszy Europejskich – ZAPROSZENIE

on 7 maja 2015

Komenda Miejska PSP w Suwałkach w ramach podsumowania działań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pieniężnych Unii Europejskiej, przystąpiła do  ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
W dniu 9 maja w Suwałkach, w Parku im. Konstytucji 3-go Maja, o godzinie 10.00 rozpoczną się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, następnie od godz.12.00 rozpocznie się część poświęcona właśnie Dniom Otwartym Funduszy Europejskich (www.dniotwarte.eu)
i podczas tej sesji programu, prezentowane będą projekty zrealizowane przez Beneficjenta i jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu suwalskiego – w sumie 11 inwestycji. Do udziału w akcji zaproszono strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowej Wsi, Potaszni, Raczek, Filipowa, Turówki Nowej i Wiżajn. Każda z tych jednostek zaprezentuje samochody i sprzęt strażacki, zakupiony przy udziale środków z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. W związku z tym, że wydarzenie będzie miało charakter otwarty, podczas pokazu publiczność będzie mogła naocznie zapoznać się ze specjalistycznymi pojazdami oraz wyposażeniem wykorzystywanym przy likwidacji różnego rodzaju zagrożeń. Zaprezentowane zostaną także możliwości praktyczne strażaków w ramach zasymulowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. Impreza została objęta patronatem Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. W ramach działania będą również promowane bezpieczne zachowania
w zakresie ochrony przeciwpożarowej jako podstawy bezpieczeństwa obywateli.
Planowane działania obejmą:
a. promocję ochrony przeciwpożarowej w aspekcie naukowym. Opublikowane zostaną ulotki „Z nami bezpieczniej każdego dnia” o tematyce stosowania zachowań prewencyjnych w  życiu codziennym człowieka. Ulotki wydane zostaną publiczności między innymi podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
b. kolejne działanie to wydanie fotografii prezentujących zakupy pojazdów i sprzętu. Podczas pokazu w dniu 9 maja zostaną wykonane zdjęcia, które będą miały na celu promocję patronatu wydarzenia i promocję wspomnianych operacji – 20 oprawiony zdjęć.
c. następne działanie to publikacja wybranych, najciekawszych  zdjęć z akcji ratowniczo-gaśniczych (zdjęcia z zasobów Komendy). Fotografie zostaną oprawione i będą prezentowane jako stała ekspozycja w strażnicy przy ul. Pułaskiego 73 oraz – jako ekspozycje czasowe – w budynkach administracji publicznej na terenie miasta i powiatu.
W dniach 12-15 maja odbędą się „Dni otwartych strażnic” podczas, których dzieci i młodzież ze szkół zapozna się ze sprzętem strażackim oraz otrzyma wspomniane ulotki. Dni otwarte są dobrym czasem na bezpośredni i swobodny kontakt ze strażakami, a rozmowy i pokazy sprzętu odbędą się na otwartej przestrzeni, na placach manewrowych Komendy.

(mat. organizatora)

Top