header

Rada

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”:

 1. Zbigniew Augustynowicz
 2. Dariusz Bełbot
 3. Andrzej Falkowski
 4. Hubert Falkowski
 5. Robert Janczewski
 6. Romuald Jurkun
 7. Waldemar Kondracki
 8. Henryk Możejewski
 9. Andrzej Waldemar Norwa
 10. Izabela Piasecka
 11. Jan Popławski
 12. Elżbieta Pszczoła
 13. Kazimierz Rutkowski
 14. Tadeusz Stankiewicz
 15. Karol Szrajbert
 16. Andrzej Szymulewski
 17. Mirosława Wierzchowska
 18. Dorota Winiewicz
 19. Romuald Witkowski
 20. Czesław Wołągiewicz

Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W składzie Rady znajduje się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy, kobiecie, osobie poniżej 35 roku życia. Sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady. Przedstawiciele sektora rybackiego stanowią nie mniej niż 40% i nie więcej niż 49% składu Rady.

Do kompetencji Rady należy:

 • wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR
 • przygotowanie bądź opiniowanie zmian w LSR , a w szczególności zasad i kryteriów wyboru operacji
 • ustalenie kwoty wsparcia

REGULAMIN RADY

Top