header

Rada

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (stan po zmianach przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków 28.06.2017 r.):

 1. Boguszewska Marta
 2. Dojnikowski Stefan
 3. Falkowski Andrzej
 4. Falkowski Hubert
 5. Janczewski Robert
 6. Jurkun Romuald
 7. Mioduszewski Jerzy
 8. Możejewski Henryk
 9. Ordonowska Beata
 10. Piasecka Izabela
 11. Popławski Jan
 12. Rutkowski Kazimierz
 13. Skowroński Janusz
 14. Surmacz Mirosław
 15. Szrajbert Karol
 16. Szymulewski Andrzej
 17. Wierzchowska Mirosława
 18. Winiewicz Dorota
 19. Witkowski Romuald
 20. Wołągiewicz Czesław

Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W składzie Rady znajduje się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy, kobiecie, osobie poniżej 35 roku życia. Sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady. Przedstawiciele sektora rybackiego stanowią nie mniej niż 40% i nie więcej niż 49% składu Rady.

Do kompetencji Rady należy:

 • wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR
 • przygotowanie bądź opiniowanie zmian w LSR , a w szczególności zasad i kryteriów wyboru operacji
 • ustalenie kwoty wsparcia

REGULAMIN RADY

Top