header

Rada

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”:

 1. Boguszewska Marta – Przewodnicząca
 2. Dojnikowski Stefan
 3. Falkowski Andrzej
 4. Falkowski Hubert
 5. Janczewski Robert
 6. Jurkun Romuald
 7. Malinowska – Wiaktor Jolanta
 8. Mioduszewski Jerzy
 9. Możejewski Henryk
 10. Ordonowska Beata
 11. Piasecka Izabela – Wiceprzewodnicząca
 12. Popławski Jan
 13. Rutkowski Kazimierz
 14. Skowroński Janusz
 15. Surmacz Mirosław
 16. Szrajbert Karol
 17. Wierzchowska Mirosława
 18. Wołągiewicz Czesław
 19. Robert Bagiński
 20. Zbigniew Mackiewicz

Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W składzie Rady znajduje się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy, kobiecie, osobie poniżej 35 roku życia. Sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady. Przedstawiciele sektora rybackiego stanowią nie mniej niż 40% i nie więcej niż 49% składu Rady.

Do kompetencji Rady należy:

 • wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR
 • przygotowanie bądź opiniowanie zmian w LSR , a w szczególności zasad i kryteriów wyboru operacji
 • ustalenie kwoty wsparcia

REGULAMIN RADY

Top