header

„Instalacje fotowoltaiczne na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim”

on 23 lipca 2021

W zawiązku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim” złożonego w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierzu Suwalsko-Augustowskie” prosimy osoby znajdujące się na liście Grantobiorców , do potwierdzenia chęci uczestnictwa  w w/w projekcie, poprzez  ponowne złożenie deklaracji uczestnictwa oraz rachunku potwierdzającego zużycie energii elektrycznej za 2020 rok do dnia 6 sierpień 2021 r.

Brak potwierdzenia uczestnictwa ( do tego terminu) skutkuje skreśleniem  z listy Grantobiorców.

Top