header

Akcja aktywizująca “Sprzątanie brzegów jezior i rzek”

on 28 czerwca 2021

Tegoroczną akcję aktywizująca “Sprzątanie brzegów jezior i rzek” przeprowadziliśmy wspólnie  z Powiatem  Suwalskim realizującym operację (projekt) pn. Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Akcja została przeprowadzona w okresie 16-18 czerwca 2021 roku. Całościowe działania odbywały się na odcinku od Gminy Raczki do Gminy Przerośl oraz we fragmencie Gminy Wiżajny (w ok. trójstyku granic). Ogółem udział wzięło 130 uczestników.

Do akcji przystąpiły szkoły z terenu powiatu suwalskiego, z obszaru realizacji projektu, tj. z terenu gmin przez które przebiegają odnawiane powiatowe szlaki turystyczne:
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie
Szkoła Podstawowa w Przerośli
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach
Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie


Celem realizowanej operacji było:
zabezpieczenie obszarów LSR objętych formami ochrony przyrody przed degradacją przez nieukierunkowany ruch turystyczny w dolinie Rospudy i poprawa jakości infrastruktury turystycznej tego obszaru poprzez odnowienie części szlaków turystycznych oraz wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego doliny Rospudy do popularyzacji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Odbiór zebranych śmieci przeprowadziły gminne firmy, jako wsparcie tej akcji i efekt dobrej współpracy pomiędzy samorządami.

Top