header

Zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.

on 17 grudnia 2020

W związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. 

Księga  została zamieszczona na stronie MRiRW w zakładce: Co robimy >> Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji 

(bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020​ ).

Top