header

Konkursu plastyczny pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

on 8 września 2020

Samorząd Województwa Podlaskiego przy udziale Stowarzyszania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” organizuje dla uczniów szkół podstawowych II edycję konkursu plastyczny pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” poświeconego tematyce unijnej związanej z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie poprzez wybraną przez siebie technikę plastyczną lub komputerową, zmian jakie nastąpiły/nastąpią w gminach, w których mieszkają, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych ze środków PO RYBY 2014-2020. Autorzy najlepszych i najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

Szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa określa Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach: www.wrotapodlasia.pl i www.poryby.wrotapodlsia.pl 

Autorzy najlepszych i najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

Prace plastyczne w Konkursie będą przyjmowane do 30 września 2020 roku.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na uczestnictwo w konkursie należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Ul. Marii Skłodowskiej 14

15-097 Białystok

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” – II edycja.

zalaczniki :

Top