header

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

on 28 sierpnia 2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że planuje zorganizować Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dn. 23 września 2020 r o godzinie 10:00. Z uwagi na wymagania dotyczące zgromadzeń w okresie pandemii prosimy o powiadomienie nas ( biuro@lgr-pojezierze.eu lub tel. – 87 565 61 98) o chęci uczestnictwa w Walnym Zebraniu. W zależności od ilości chętnych, zebranie odbędzie się w takiej sali, która będzie spełniała niezbędne wymogi. Chęć uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków prosimy potwierdzić do dnia 11. 09.2020 r. Z uwagi na wyjątkową sytuację tylko osoby, które zadeklarują uczestnictwo, otrzymają zaproszenie . O miejscu organizacji NWZC powiadomimy w zaproszeniach.

Proponowany Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

w dniu 23.09.2020 r.

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
  4. Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków,
  5. Przyjęcie porządku obrad,
  6. Wprowadzenie zmian do dokumentów :  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
  7. Sprawy różne,
  8. Zamknięcie obrad

Proponowane zmiany:

Top