header

Wyjazd studyjny do Wilna

on 21 sierpnia 2019

Zapoczątkowana współpraca pomiędzy LGR “Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” i Fishery Local Action Group – Wilno zaowocowała organizacją pierwszej studyjnej wizyty, którą zamierzamy niebawem złożyć w Wilnie. Wspólnie z RLGD “Pojezierze Dobiegniewskie” organizujemy w dniach 10-12 września 2019 r. wyjazd studyjny do Wilna.

Celem wyjazdu jest przedstawienie rozwiązań dotyczących synergii działalności rybackiej z ochroną środowiska w kontekście zwiększenia dochodów rybaków, prezentacja  komercyjnej oferty turystycznej zbudowanej na bazie walorów przyrodniczych regionu i przystosowania do celów turystycznych gospodarstwa rybackiego – w szczególności gastronomia oparta na rybach produkowanych w stawach karpiowych oraz w jeziorach, w zakresie potraw z ryb, przedstawienie hodowli ryb z regionu oraz gospodarki jeziorowej, wylęgarnictwa i podchowu gatunków ryb drapieżnych.

Zapraszamy do składania zgłoszeń w terminie do 31.08.2019 r. Szczegóły wyjazdu znajdują się w regulaminie.

Wyjazd jest organizowany w ramach projektu współpracy  pt. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy promocyjnej oraz organizację wyjazdu studyjnego mających na celu w szczególności różnicowanie działalności, wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych realizowanej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” 

Top