header

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR

on 21 maja 2019

Wczoraj, 20.05.2019 r. w sali konferencyjnej Hotelu Szyszko w Suwałkach odbyło sie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”.

Dokonano oceny pracy organów stowarzyszenia w 2018 r. Zatwierdzono sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia, Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Udzielono absolutorium Zarządowi.

Walne Zebranie Członków zatwierdziło plan działań Stowarzyszenia w 2019 roku oraz wynikający z tego budżet na 2019 r.


Top