header

WYNIKI POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

on 16 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 w Hotelu Szyszko ul. Innowacyjna 3 w Suwałkach odbyło się VI posiedzenie Rady Stowarzyszenia poświęcone omówieniu proponowanych zmian do dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz zajęcie przez Radę stanowiska odnośnie operacji pt. „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce” Gminy Augustów.

Protokół z posiedzenia Rady 12.12.2018

Top