header

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

on 5 grudnia 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że na dzień 12 grudnia  2018 r. na godz. 11.00 zwołane zostało kolejne posiedzenie Rady.  Posiedzenie odbędzie się w w Hotelu Szyszko ul. Innowacyjna 3  w Suwałkach.

Posiedzenie Rady poświęcone będzie: omówieniem proponowanych zmian do dokumentu  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz zajęcie przez Radę stanowiska odnośnie operacji pt. „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce” Gminy Augustów.

Top