header

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 12.12.2018 r.

on 28 listopada 2018

Zaproszenie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, które odbędzie się  w dniu 12 grudnia 2018 r., o godzinie 1200 w Hotelu Szyszko w Suwałkach,     ul. Innowacyjna 3

Rejestracja uczestników od godziny 1130

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
  4. Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków,
  5. Przyjęcie porządku obrad,
  6. Aktualizacja składu osobowego Rady LGR,
  7. Wprowadzenie zmian do dokumentu  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad

 Po zakończeniu obrad zapraszamy na wspólny obiad.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10.12.2018 r. na adres Stowarzyszenia: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki,

tel. 87 565 61 98,

e-mail: biuro@lgr-pojezierze.eu

Prezes Zarządu LGR

Cezary Cieślukowski

                                        

                                                                                                                                                        

 

Top