header

Ichtiologia i akwakultura – dobra inwestycja

on 20 września 2018

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, rozpoczął rekrutację na studia podyplomowe niestacjonarne na kierunku “Ichtiologia i akwakultura”.  Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich pracujących parkach narodowych, rezerwatach przyrody, organizacjach zajmujących się problematyką rybacką a także w Polskim Związku Wędkarskim.

Rekrutacja odbywa się w kolejności zgłoszeń do 28 września 2018 r.  Program studiów obejmuje:                                                                                    

 1.  Wybrane zagadnienia z biologii ryb,
 2. Rozród z podstawami endokrynologii,
 3. Ochrona i restytucja ryb,
 4. Żywienie ryb,
 5. Technologie produkcji wybranych gatunków ryb,
 6. Chów raków,
 7. Wybrane zagadnienia z chorób ryb,
 8. Substancje chemiczne stosowane w akwakulturze,
 9. Urządzenia do przemysłowej produkcji ryb,
 10. Jakość wody w rybactwie,
 11. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania funkcji rekreacyjnej jezior,
 12. Prawo wodne i rybackie,
 13. Polityka rybacka Unii Europejskiej,
 14. Analiza efektywności inwestycji w rybactwie,
 15. Przetwórstwo ryb,
 16. Zasady opracowywania operatów wodno-prawnych w zakresie rybactwa,
 17. Zasady opracowywania planów biznesowych.

 Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej;

http://wnos.uwm.edu.pl/ksztalcenie/studia-podyplomowe

 

Top