header

Święto plonów 2018

on 28 sierpnia 2018

W ostatnią niedzielę odbyły się w pokamedulskim klasztorze  w Wigrach Wojewódzkie Święto Dziękczynienia za zebrany plony. W uroczystościach uczestniczyli radni Sejmiku Samorządowego , członkowie zarządu Województwa Podlaskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów, stowarzyszeń i instytucji okołorolniczych.  Uroczystość była poprzedzona ekumeniczną mszą Św. koncelebrowaną przez biskupa Jerzego Mazura. Licznie zebrani goście odwiedzili nasze stoisko wystawiennicze, na którym Prezes Cezary Cieślukowski  dzielił się z zebranymi wędzoną rybą. 

Po uroczystościach w Wigrach, delegacja LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” udała się na dożynki  gminne organizowane w Becejłach przez Gminę Szypliszki. W trakcie uroczystości prezes Cezary Cieślukowski złożył rolnikom i mieszkańcom gminy podziękowania za tegoroczne plony.

Top