header

AKTUALNE formularze wniosków o dofinansowanie i płatność

on 6 sierpnia 2018

Poniżej znajdują się do pobrania AKTUALNE formularze wniosków o dofinansowanie i płatność wraz z instrukcjami ich wypełnienia, wzór Biznes Planu uproszczony oraz wzory umów o dofinansowanie wraz załącznikami, wzory sprawozdań i klauzule RODO dla działań 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

Dzialanie_4_2_Realizacja_lokalnych_strategii_rozwoju_kierowanych_przez_spoleczność__

 

Top