header

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej

on 12 lipca 2018

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej

Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji imprezy „Święto Siei – piknik rodzinny”

 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”działająca na terenie gmin:

Powiat Gminy objęte LSR
Suwalski gmina Suwałki, gmina Jeleniewo, gmina Szypliszki, gmina Wiżajny, gmina Raczki, gmina Przerośl, gmina Filipów, gmina Bakałarzewo, gmina Rutka Tartak
Augustowski miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Nowinka, gmina Płaska, gmina Bargłów Kościelny
Sejneński gmina Krasnopol, gmina Sejny, gmina Puńsk, gmina Giby,

miasto Sejny

Grajewski gmina Rajgród

 

informuje, że Zarząd LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” podjął decyzję o realizacji operacji dotyczącej organizacji imprezy „Święto Siei – piknik rodzinny” w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Zakres tematyczny operacji: organizacja imprezy pn. „Święto Siei – piknik rodzinny”

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsięwzięć promujących region – 1

 Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Wynajem terenu ogrodów przy Klasztorze Wigierskim, w tym parkingów i toalet (w przypadku toalet przenośnych – 3 szt.), przyłączy energii elektrycznej wystarczających do obsługi imprezy, sprzątanie terenu.
 • Ochrona – zapewnienie ochrony uczestników imprezy w godzinach od 12.30 do 20.00.
 • Opieka medyczna – zapewnienie ratownika medycznego na czas trwania imprezy.
 • Ubezpieczenie imprezy.
 • Zorganizowanie kiermaszu – stoiska rękodzieła, kuchni regionalnej.
 • Zorganizowanie stoiska handlowego z rybami wędzonymi i smażonymi.
 • Występy muzyczne w godzinach od 13.00 do 17.00 – cztery wejścia po pół godziny oraz oprawa muzyczna w godzinach od 17.00 do 20.00 (muzyka spójna z lokalizacją imprezy – repertuar szantowy, turystyczny).
 • Scena, oświetlenie i nagłośnienie oraz obsługa techniczna na czas trwania imprezy.
 • Osoba prowadząca imprezę.
 • Zorganizowanie punktu gastronomicznego z odpłatnymi napojami i przekąskami (ogródek gastronomiczny – parasole, krzesełka, stoliki na minimum 80 osób).
 • Przygotowanie zupy rybnej z mieszanych ryb słodkowodnych i morskich do nieodpłatnej degustacji wraz z przygotowaniem stanowiska do tego celu – 100 litrów zupy, chleb i naczynia jednorazowe, osoba do wydawania posiłków.
 • Animacje i konkursy dla dzieci w godzinach od 13.00 do 17.00
 • Zorganizowanie pokazów rzemiosła i tradycji regionu (garncarstwo, rzeźbiarstwo, pokaz wypieku sękacza, wyrób sera podpuszczkowego, opowieści o gwarze Suwalszczyzny).
 • Pokaz/widowisko historyczne – ok.45 min.
 • Konkursy dla publiczności (minimum 3) i nagrody w konkursie dla 3 pierwszych miejsc (książki, przedmioty użytkowe, regionalne wypieki).
 • Wydruk plakatów B3 – 100 sztuk w kolorze i plakatowanie w Suwałkach oraz okolicznych gminach.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 25 000,00 zł

 

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej  www.lgr-pojezierze.eu, nie zgłosi w siedzibie LGR zamiaru realizacji takiej operacji. 

 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej w formie papierowej (2 egz.) w terminie od 13 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie  16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wymagane dokumenty:

1.Formularz-zgłoszenia-zamiaru-realizacji-operacji 1

2.Procedura wyboru operacji własnych i karta weryfikacji

3.Szczegółowy opis lokalnych kryteriów oceny oceny operacji własnych

Top