header

Kolejne umowy o dofinansowanie

on 14 maja 2018

W dniu dzisiejszym, 14.05. 2018 r.  podpisano kolejne 2 umowy na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”. Uroczystość podpisania umów odbyła się w Pokamedulskim Zespole Klasztornym w Wigrach. Marszałka Województwa Podlaskiego reprezentowali Członkowie Zarządu: Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski

  1. Gmina Przerośl – Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny – 27 197,00 zł
  2. WIP Sp. z o.o. – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie przez WIP Sp. z o.o. – 165 750,00 zł.
Top