header

DOFINANSOWANIE WOSIR SZELMENT

on 25 stycznia 2018

W dniu dzisiejszym, 25.01.2018r. w siedzibie Stowarzyszenia została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i morze” 2014-2020. Tym razem dofinansowanie otrzymał Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment.  Umowę dofinansowującą działania  na rzecz wspierania walorów środowiska na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego podpisali :  członek  zarządu województwa –  Bogdan Dyjuk i Prezes OSiR Szelment – Paweł Żuk

Prezes Zarządu LGR, Cezary Cieślukowski  w swoim wystąpieniu  zapowiedział, że kolejne umowy na dofinansowanie działań będą podpisane sukcesywnie.

Top