header

Informacja o naborze wniosków o powierzenie grantów

on 14 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej są prowadzone prace nad nowelizacją Rozporządzenia z 6 września 2016r. (Dz.U.2016.1435) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, zmianie ulegną zasady wdrażania projektów grantowych.

W związku z powyższym właściwy nabór wniosków o powierzenie grantów zostanie ogłoszony po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia.   

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Biura

Małgorzata Dudzińska

Top