header

Aktualizacja wzorów dokumentów dla działania 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (RLKS)

on 10 października 2017

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe dotyczące operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” (RLKS) w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Linka do aktualnych dokumenów:

 

Top