header

Seminarium „Ekologia w mieście”

on 29 września 2017

26 września 2017 r., w godzinach 9:00-14:00, w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, przy ul. Wesoła 22 w Suwałkach odbyło się seminarium pt. „Ekologia w mieście”. Problematyka seminarium obejmowała zagadnienia związane z kształtowaniem wartościowych siedlisk  na terenach miejskich w myśl wyzwań zrównoważonego rozwoju. Na szkoleniu poruszane były tematy dotyczące:

  • zachowania różnorodności biologicznej i stabilności układów ekologicznych, tworzenia warunków bytowania małych pożytecznych organizmów (ptaki owady), kreowania przyjaznych warunków życia w mieście dla wszystkich jego mieszkańców poprzez utrzymywanie we właściwym standardzie przyrodniczym, estetycznym i technicznym istniejących terenów zieleni oraz tworzenie nowych terenów zieleni o dużej wartości;
  • zapewnienia odpowiednich standardów opieki nad zwierzętami dzikimi w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem problemu opieki nad ptakami zimującymi na naszych terenach;
  • poprawy jakości środowiska i obniżenia kosztów zarządzania nim, poprzez poprawę mikroklimatu, jakości powietrza i wody, racjonalnej gospodarce zasobami wodnymi w ramach czynności pielęgnacyjnych miejskich terenów zieleni;
  • poprawy warunków rozwoju roślinności miejskiej, ochrony i stwarzania możliwości odtwarzania lokalnych zasobów różnorodności biologicznej;
  • podnoszenia odporności i stanu zdrowotnego drzew;
  • zagadnienia z zakresu gleboznawstwa: dopasowywanie pH gleby do stosowanych nasadzeń, właściwe stosowanie dawek nawozów, zapobieganie przenawożeniu, tożsamym ze skażeniem środowiska oraz powodującym nieprawidłowy wzrost i niską zdrowotność roślin (słaba jakość trawników)Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Top